image

Rules and Regulations - PHOTOGRAPHY

Pravila natječaja i kategorije za “Bijeli lav 2012”
PRAVILNIK O PRIJAVI
TRAJANJE: od 1. svibnja do 30. srpnja (23:59 sati)
TKO SE MOŽE PRIJAVITI: bez državnog, dobnog i ostalih oganičenja
KOLIKO FOTOGRAFIJA SE MOŽE PRIJAVITI, U KOJEM OBLIKU I NA KOJI NAČIN?

  • 3 prijave po autoru;
  • prijava može biti sadržana samo s 1 fotografijom
  • autori svoje fotografije mogu prijaviti putem e-maila
  • fotografije moraju biti prijavljene u digitalnom obliku 200 dpi, 3000 pixela duža strana
  • fotografije se ne smiju ponavljati- svaka fotografija može biti prijavljena jednom samostalno
  • sudionici ne plaćaju participaciju za sudjelovanje u natječaju.

BIJELI LAV je festival podvodne fotografije u sklopu kojeg se svake godine raspisuje natječaj za najbolje fotografije nastale u prethodnoj godini
BIJELI LAV osigurava javnu promidžbu radova i natjecatelja koji su po ocjenama stručnog Ocjenjivačkog suda dosegli razinu izvrsnosti. U raspisivanju natječaja, kriterijima, procesu ocjenjivanja, realizaciji i prezentaciji mora iskazivati najbolju praksu fotografske struke. Natječaj unutar jasnih pravila utemeljenih na struci i ravnopravnosti ostavlja slobodan prostor članovima stručnog Ocjenjivačkog suda da prema svojem uvjerenju i stručnom znanju slobodno ocjenjuju radove u konkurenciji.
BIJELI LAV osigurava ravnopravan sustav prijavljivanja, ocjenjivanja i prezentacije radova svih sudionika. Natječaj počiva na unaprijed poznatim i utvrđenim pravilima. Tijekom trajanja prijava na natječaj, organizator nastoji sva pitanja, osim individualnih stručnih procjena članova Ocjenjivačkog suda, rješavati automatizmom, na temelju Pravilnika natječaja, bez povlaštenih pozicija za bilo kojeg sudionika.
BIJELI LAV je u svim aspektima vezanim uz provjeru valjane primjene Pravilnika otvoren svim sudionicima i javnosti. Organizator  osigurava objektivan i neovisan nadzor primjene Pravilnika.

NATJEČAJ
Natječaj se raspisuje javno, prema odredbama Pravilnika natječaja, najmanje 2 mjeseca prije održavanja festivala. Organizator osigurava nadzor primjene svih dijelova ovog Pravilnika u realizaciji festivala.
Sadržaj koje fotografije prikazuju su
Ambijentaina fotografija: Fotografije koja naglašava ljepotu prirodnog podvodnog ambijenta. Priznaju se snimci podmorskog ambijenta sa ili bez ronioca - modela.
Fotografija ribe: Fotografiju čiji je glavni objekt riba, uključivo portret ribe, glavu ribe neposredno do iza škržnog poklopca, cijelu ribu ili jato riba tako da se dobije tehnički korektna i umjetnički što ljepša fotografija.

Makro fotografija: Fotografije flore i faune,ribe.

NAPOMENA: Fotografije koje ne sadrže gore opisane sadržaj biti će diskvalificirane.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?
Natjecanje je otvoreno za državljane svih zemalja. 
Mogu se prijaviti fotografi, ali fotografe mogu prijaviti i njihove medijske kuće, izdavači, marketinške agencije, agenti, galeristi, studio manageri koji raspolažu autorskim pravima, odnosno uz predhodnu suglasnost autora.

NATJECATELJSKI RADOVI 
Radovima prijavljenima za natjecanje smatraju se radovi:
•             popraćeni osobnim podacima fotografa ime, prezime,godina rođenja, državljanstvo, ime fotografije, ime lokacije gdje je nastala fotografija i imena fotografije, 
•             koji stignu na vrijeme od 1. svibnja do 30. srpnja (23:59 sati)
•             koji odgovaraju raspisanim grupama i kategorijama, 
•             koji su poslani u obliku i količini koja odgovara raspisanom natječaju, 
•             koji su popraćeni svim traženim podacima, 
•             koji su nastali u prethodnoj godini

PRIJAVA
Makismalan broj radova koje jedan autor može prijaviti je 3
Radovi koje potpisuje više autora tretiraju se kao jedinstvena prijava,
Prijavitelji radova obvezuju se da će autorska prava prikazivanja i tiskanja ustupiti organizatoru za potrebe promidžbe festivala bez naknade.
Radovi se mogu prijaviti:
•             slanjem fotografija i elektroničkom poštom na photography@bijelilav.org
Prilikom prijave putem maila, u slučaju da datoteke premašuju zadanih 25 MB, preporučeno je slanje putem više mailova, ili putem jumbo maila. Važno je da su sve fotografije imenovane jednako kao i u email-u.
Rad neće biti prihvaćen ako nisu ispunjene sve potrebne informacije i propozicije natječaja.
Radovi moraju biti prijavljeni do datuma naznačenog na prijavi i internetskoj stranici.

STANDARDI FOTOGRAFIJA
Minimalni tehnički standard za digitalne fotografije je 3.000 piksela po dužini.
Digitalne prijave moraju biti sačuvane u JPG format (srednja/visoka kvaliteta). Naziv dokumenta poslanog u JPG formatu mora odgovarati nazivu fotografije na ispunjenoj prijavi.

FOTOGRAFIJE IZ PRETHODNE GODINE
Zbog etičnosti i profesionalnih interesa svi sudionici dužni su pridržavati se navedenih načela. 
U odredbama i uvjetima jasno je naznačeno da su svi natjecateljii obvezani na istinitost podataka i pridržavanje pravila.
To znači da u slučaju da bilo koji sudionik krši odredbe Ugovora, organizator može poduzeti bilo koje odgovarajuće radnje – koje mogu varirati od upozorenja o kršenju Ugovora do ukidanja privilegija ili zakonskih koraka – koje organizator smatra potrebnim i prikladnim. 
Svaki sudionik odgovoran je za svoje ponašanje tijekom sudjelovanja na natječaju. Sudionik bi se trebao pridržavati odredbi zakona, poštivati prava drugih sudionika natječaja te prava trećih osoba. Prijavom na natječaj svaki autor pristaje se ponašati na prikladan način to uključuje (ali nije time ograničeno) pridržavanje pravila.

POTPISI, PEČATI, OBILJEŽAVANJE
Fotografije  poslane na natječaj ne smiju se obilježavati potpisima, oznakama i identifikacijskim obilježjima autora. Takve fotografije biti će diskvalificirane.

COPYRIGHT I KORIŠTENJE FOTOGRAFIJA
Copyright i sva ostala autorska prava pripadaju fotografima. U slučaju kršenja ovog pravila natjecanja organizator će poduzeti sve potrebne pravne aktivnosti.
Tijekom izložbi prijavljenih radova i najboljih među njima, uz korištene fotografije bit će unaznačeno ime i prezime njihovih autora. Svi natjecatelji prihvaćaju da organizatori i generalni pokrovitelj mogu koristiti prijavljene radove u marketinške i propagandne svrhe, uključujući objave u svim medijima (tisak, TV, digitalni), izložbama i sl. povezanima s manifestacijom BIJELI LAV.

OCJENJIVAČKI SUD
Ocjenjivački sud radi po odredbama ovog Pravilnika.
Svaki član Ocjenjivačkog suda odlučuje samostalno i suvereno, sukladno svom stručnom znanju, ugledu i autoritetu, a u slučaju glasovanja o pojedinim pitanjima u nadležnosti Ocjenjivačkog suda, glasuje samostalno i suvereno.
Pri odlučivanju članovi Ocjenjivačkog suda ocjenjuju kreativnost, izvornost, inovativnost i izvedbenu kvalitetu prijavljenog djela, kao i sve ostale kriterije koji su uobičajeni pri prosudbama ove vrste.
Članovi Ocjenjivačkog suda ne smiju se prijaviti na Natječaj.
Svi članovi Ocjenjivačkog suda, pa tako i predsjednik, jednakopravno glasuju i sudjeluju pri ocjenjivanju prijavljenih radova u natjecateljskom dijelu.
Rad Ocjenjivačkog suda koordinira predsjednik Ocjenjivačkog suda.
O svom radu Ocjenjivački sud vodi Zapisnik.

NAGRADE I BODOVI
Na kraju rada ocjenjivačkog suda objavljuje se lista najbolje plasiranih u svakoj kategoriji (tri finalista u kategoriji i pohvaljeni autori), a na kraju završne svečanosti lista pobjednika.
Svi finalisti ostvaruju pravo sudjelovanja na završnoj manifestaciji u Rovinju te putujućoj grupnoj izložbi.
Pobjednik  osvajaju službenu nagradu 2 nočenja, puni pansion u hotelu Istra, Otok Sv. Andrije - S. Andrea, HR - 52210 Rovinj, Hrvatska
Drugoplasirani osvaja poklon bon pokroviterlj izložbe festivala  POP d.o.o. iz Pule u vrijednosti  200 eur
Trećeplasirani osvaja poklon bon pokroviterlj izložbe festivala  POP d.o.o. iz Pule u vrijednosti  100 eur
Organizator smije koristiti fotografije isključivo za promidžbu autora, fotografskog festivala ili promidžbu tvrtke pokrovitelja isključivo u kontekstu pokroviteljstva nagrade. 
 

POSEBNE NAPOMENE
Prijavom radova svi sudionici festivala potvrđuju da prihvaćaju sve gore navedene uvjete i odredbe.
Za eventualne izmjene ovog Pravilnika ovlašten je samo organizator, a on je u slučaju izmjena dužan o njima pravovremeno obavijestiti javnost. 

Za sve dodatne informacije ili u vezi eventualnih nejasnoća, kontaktirajte ured organizatora.

 

Image Gallery

pix pix pix pix pix pix

Diving center Puffer

Our diving center is situated in the hotel Istra on Red Island, near the city of Rovinj.

Every day we offer scuba diving trips generaly with one or two dives. Beside the captain there is always one of our dive-guides on board, who will explain in detailed briefings the dive site and the boat. For a comfortable, quick and safe journey to the dive sites we have the dive boat "Puffer". Learn more...

About Red Island

pix

Certainly one of the most beautiful of Rovinj's islands and by all means one of the biggest - with a size of 233.000 m2 and one of the most attractive ones is the Red Island which is located nearby Rovinj, only a 15 minute boat-trip away. It is made up of two little islands, St. Andrew and Maskin, which are connected. Learn more...